Aktualności

Warta Ochrona w nowej odsłonie – już jest!

25 kwietnia do sprzedaży wchodzi nowa, jeszcze bardziej korzystna wersja polisy na życie Warta Ochrona. Szeroka lista zdarzeń objętych ochroną pozwala na zabezpieczenie finansowe w kluczowych obszarach życia tj.: zdrowie, wypadek, dziecko oraz zabezpieczenie zobowiązań. Zobacz, co nowego możesz zaproponować klientowi!


Jakie nowości obejmuje ta polisa?
 • 1 % uszczerbku na zdrowiu – czyli wypłata pieniędzy z polisy już za 1% uszkodzenia zdrowia wskutek wypadku;
 • 1% uszczerbku dla dzieci – z tabelą zdarzeń typowych dla dzieci np. poparzenia, złamania;
 • szpital poza granicami Polski  – wypłata za pobyt w szpitalu nastąpi nawet, gdy będzie on miał miejsce na terenie Unii Europejskiej oraz wybranych krajach spoza Unii;
 • pobyt w szpitalu dziecka w wyniku choroby;
 • partner – w ramach usług assistance.
Zmiany procesowe, to m.in.:
 1. Wprowadzenie zniżki dla klientów z kartą VIP;
 2. Dołączenie ankiet narządowych do kwestionariusza medyczno-zawodowego – ułatwiających pracę pośrednikom;
 3. Wprowadzenie składki minimalnej – per polisa, tzn.: będzie minimalna na osobę, ale obniżona z dodatkową walidacją na całą polisę;
 4. Rezygnacja z wyborów pakietów – indywidualny wybór ryzyk.
Co dają elastyczne warunki polisy?
 • objęcie ochroną w ramach jednej polisy nawet kilka osób np. małżonek/partner, dziecko,
 • opłacanie jednej składki za polisę, niezależnie od liczby osób ubezpieczonych,
 • zawarcie umowy bez badań lekarskich (do SU 200 tys. zł na wypadek śmierci),
 • wybór ryzyk dostosowanych do potrzeb klienta,
 • szybkie wystawienie polisy na spotkaniu.
Zachęcamy do promocji nowej wersji polisy w agencjach, na własnych stronach www i profilach w portalach społecznościowych.